Grundmuret hus eller flot nyt sommerhus
– vi har stor erfaring

Skal du have opført et nyt som­mer­hus eller hus? Så kon­takt NBT, som har mange års erfar­ing inden for netop dette område. NBT opfør­er huse, som­mer­huse m.m. for vores kun­der i bl.a. Aal­borg, Hjør­ring, Brøn­der­slev og Løkken. Samt mange andre byer efter aftale med NBTs mange kun­der. Se NBTs mange mulighed­er læn­gere nede på siden.

 

Søger du f.eks. på entre­prenør Brøn­der­slev, arkitekt tilbygn­ing, byg nyt som­mer­hus, byg garan­ti, på inter­net­tet. Så vil NBT med sin omfat­tende erfar­ing være et naturligt valg for dig, når du skal vælge en dygtig entre­prenør til dine pro­jek­ter. NBT kan opføre et grund­muret hus for dig eller opføre et flot nyt som­mer­hus for dig – alt sam­men i overensstem­melse med alle dine ønsker.

Nyt sommerhus eller nyt hus i Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Løkken
Nyt sommerhus eller nyt hus i Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Løkken
Nyt sommerhus eller nyt hus i Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Løkken
Nyt sommerhus eller nyt hus i Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Løkken

NBTs mange muligheder

Som du kan læse hér på NBTs hjemme­side. Så kan NBT med sine mange erfaringer udføre opgaver som belægn­ing, bolig­byg­geri, erhvervs­byg­geri, for­sikringsskad­er m.m. NBT udfør­er også opgaver, som opførsel af fritid­shus nybyg, fugn­ing af murværk, fun­da­ment opbygn­ing, bil­lig iso­ler­ing, bygge­pro­jekt, byggestyring og meget andet.
 
Blandt NBTs opgaver kan der også nævnes hul­mur­siso­ler­ing, gul­vi­so­ler­ing m.m. Der er mange opgaver, der skal udføres i forbindelse med opførsel af nyt som­mer­hus eller hus. Det er en klar fordel, at NBT kan sam­le alle opgaver i en hov­e­den­tre­prise. NBT er med dig under hele pro­jek­tet, og har overb­likket for dig, så alt sam­men bliv­er nem­mere for dig.

NBT føl­ger altid alle opgaver helt til dørs, uanset om det er store eller min­dre opgaver, og alle NBTs kun­der er lige vigtige og pri­or­iteres højt. NBT er kendt for sin flek­si­bilitet og er et meget alsidigt entre­prenør­fir­ma, som udfør­er opgav­erne til konkur­rencedygtige pris­er uden, at der gås på kom­pro­mis med kvaliteten af det udførte arbe­jde eller de anvendte mate­ri­aler. Det er altid det letteste og det bil­lig­ste at vælge den opti­male løs­ning fra starten af, hvilket NBT vejled­er sine kun­der omhyggeligt om.

Kon­takt NBT, så NBT kan afgive et konkur­rencedygtigt byggetil­bud til dig. NBT vejled­er også vores kun­der om, hvor­dan søger man hånd­værk­er­fradrag, hånd­værk­er­fradrag regler, byggestyring, byg garan­ti, boligjobor­d­nin­gen og meget andet.