Professionel malermester arbejder med
kvalitets maling

Hvis du står og man­gler en dygtig og omhyggelig maler­mester til opgaver. Som f.eks. mal­ing af dine døre og vin­duer, mal­ing eller ren­over­ing af facad­er, mal­ing af dine lofter, fuld spartling, opsæt­telse af glasvæv eller filt. Så kon­takt NBT, som arbe­jder som maler­mester i Aal­borg, Hjør­ring, Brøn­der­slev og Hirtshals og mange andre byer. Efter aftale med vores kunder.

 

NBT er som erfaren maler­mester altid klar til at gøre din hverdag mere farverig. Hvad enten du ønsker pang-farv­er eller mere afdæm­pede sarte farv­er til dit parcel­hus, nye som­mer­hus, udestue m.m. Vi er klar til både ren­over­ing­sop­gaver og til malerop­gaver i nye huse, ombygn­ing, tilbyg, vedlige­hold­else, ren­over­ing af bade­værelse eller opsæt­ning af nyt bade­værelse m.m. Når du væl­ger NBT er mulighed­erne mange, for der er mange farv­er at vælge imellem og mange forskel­lige slags mal­ing. Det er næsten kun fan­tasien, der sæt­ter grænser. Med NBT får du en dygtig hånd­værk­er, som har sans for detal­jen og den sam­lede hel­hed, så tin­gene kom­mer til at har­monere ordentligt.

NBT er erfaren malermester. Kontakt os på tlf. 40 75 80 50.
NBT er erfaren malermester. Kontakt os på tlf. 40 75 80 50.
NBT er erfaren malermester. Kontakt os på tlf. 40 75 80 50.
NBT er erfaren malermester. Kontakt os på tlf. 40 75 80 50.

NBT gør din hverdag mere farverig

Det hele behøver ikke at være gråt i gråt. Selvom NBT altid er bev­idst om, at økonomien i et bygge­pro­jekt og øvrige pro­jek­ter altid er en vigtig fak­tor. NBT elsker farv­er, men vi er sam­tidig sig sit ans­var bev­idst. Der­for har NBT også god erfar­ing med, hvor­dan man søger hånd­værk­er­fradrag. Vi hjælper dig også gerne med ind­beretning af hånd­værk­er­fradrag. NBT råd­giv­er dig også gerne om, hvad kan man få hånd­værk­er­fradrag for. For man skal selvføl­gelig have det, som man er berettiget til.

Hvis uheldet kan være ude, og du er så uheldig at stå med en for­sikringsskade, så skal du ikke fort­vivle. NBT har hjulpet mange af vores kun­der i forbindelse med for­sikringsskad­er, som skal håndteres på den rigtige måde. Med NBT kom­mer du aldrig til at stå alene med beslut­ningerne, for NBT er med dig under hele processen på godt og ondt. Så tag ikke sorg­erne på forskud, selvom du står med en for­sikringsskade. Det skal vi nok få løst i fæl­lesskab og med et godt resul­tat, så skaden bliv­er gjort god igen. 

NBT er erfaren malermester. Kontakt os på tlf. 40 75 80 50.