Byg nyt hus med NBT v/Jesper Rynkeby

NBT kan løse mange forskel­lige opgaver f.eks. byg nyt hus, som­mer­hus, belægn­ing, flisear­be­jde, betongulv, ren­over­ing af bade­værelse, bil­lig iso­ler­ing, ombygn­ing, boligbyggeri/erhvervsbyggeri m.m.

Du drøm­mer måske om arkitekt tilbygn­ing, ind­kørsel m.m.? Med NBT er mulighed­erne mange – næsten kun fan­tasien sæt­ter grænser. NBT har løst mange store som små opgaver for kun­der i bl.a. Aal­borg, Nør­re­sund­by, Brøn­der­slev, Hjør­ring, Hirtshals, Løkken og Fred­erik­shavn. Hvor alle har forskel­lige behov. NBT gør kvalitets­byg­geri til en selvfølge, for hos os er pro­fes­sionelt arbe­jde i højsædet.

NBT er et pålideligt fir­ma, som over­hold­er indgåede aftaler f.eks. tids­fris­ter o.lign. Samt føl­ger op på aftaler som en naturlig del af processen.

NBT arbe­jder også som tøm­r­erfir­ma, hvor opgav­erne kan være udskift­ning af vin­duer og døre, repa­ra­tion, vedlige­hold­else, nyt gulv og nyt loft, mon­ter­ing af nyt køkken m.m. NBT er heru­dover også en yder­st kom­pe­tent maler­mester, hvor NBT lev­er­er pro­fes­sionelt maler­ar­be­jde med kvalitets­ma­l­ing. NBT er desu­den erfaren kloakmester og mon­ter­er jævn­ligt rotte­spærre, udfør­er TV inspek­tion af kloak samt andet kloakar­be­jde for vores kun­der. NBT kan også lægge dit nye tag, fore­tage ren­over­ing af tag med nye tagren­der m.m.

Byg nyt hus med NBT v/Jesper Rynkeby – Ring på tlf. 40 75 80 50
Byg nyt hus med NBT v/Jesper Rynkeby – Ring på tlf. 40 75 80 50
Byg nyt hus med NBT v/Jesper Rynkeby – Ring på tlf. 40 75 80 50

NBT er et privatejet firma

NBT har eksis­teret i over 25 år, og vi har den fornødne erfar­ing og eksper­tise inden for byg­geri og bygn­ingsren­over­ing af enhver art. Et af prin­cip­perne hos NBT, hvad angår nybyg­geri, er grund­mur­ing. Dette giv­er et robust og solidt hus. Sam­tidig kan NBT levere og forestå sådanne pro­jek­ter til konkur­rencedygtige pris­er, uden at NBT går på kom­pro­mis med kvaliteten.

 

Hér på NBTs hjemme­side kan du læse mere om NBT som bygge­fir­ma. Hjemmes­i­den giv­er dig ind­b­lik i, hvad NBT f.eks. kan udføre inden for diverse kvalitets­byg­gerier. Hjemmes­i­den vis­er dig heru­dover konkrete eksem­pler på bygge­pro­jek­ter, som er opført af NBT, hvor NBT også har sam­let noget af sin omfat­tende erfar­ing fra.

NBT er en entre­prenør, som har stor erfar­ing i anlægs- og byggear­be­jde. NBT arbe­jder som entre­prenør­fir­ma også med total­en­tre­pris­er for vores kun­der. Det er oftest en let­telse for en kunde, at NBT har overb­likket i dit bygge­pro­jekt. NBT forestår gerne din byggestyring, så du ikke selv skal være tovhold­er i processen. Som eksem­pler hér­på kan nævnes, at NBT gerne bistår dig vedrørende hånd­værk­er­fradrag, for­sikringsskad­er m.m.. Byg nyt hus med NBT, kon­takt Mur­ermesteren selv på tlf. 40 75 80 50 og få et attrak­tivt byggetil­bud for at høre mere om mulighederne.