Murerfirma
– udfører murerarbejde med stolthed

Søger du efter Mur­er og Mur­ermester i Aal­borg, Hjør­ring, Brøn­der­slev og Hirtshals eller andre byer. Så kon­takt NBT. NBT er et pro­fes­sionelt mur­erfir­ma, som er medlem af Dan­sk Byg­geri, som en ekstra sikker­hed for vores kun­der. Med sin faste stab af erfarne og samvit­tigheds­fulde medar­be­jdere udføres dine opgaver grundigt og helt i overensstem­melse med dine ønsker.

 

NBT går aldrig på kom­pro­mis med kvaliteten, og giv­er sig den fornødne tid til at løse dit pro­jekt. NBT udfør­er som erfar­ent bygge­fir­ma diverse mur­erar­be­jde som f.eks. lægn­ing af betongulv, flisear­be­jde, bil­lig iso­ler­ing og bil­lig gul­vi­so­ler­ing, hul­rum­siso­ler­ing. Deru­dover kan nævnes fugn­ing af murværk, pud­sning af væg, pud­sning af hus og mange andre opgaver.

Måske står du også og søger et dygtigt mur­erfir­ma til at udføre nyt bade­værelse for dig? Så er NBT også et oplagt valg af mur­erfir­ma. NBT kan yde dig råd­givn­ing i både store og små overve­jelser om f.eks. flisear­be­jde. Såsom valg af gul­vk­link­er eller anden belægn­ing, og hvad du ellers har behov for. NBT er med dig hele vejen under dit bygge­pro­jekt eller øvrige opgaver.

Søger du et dygtigt murerfirma til at udføre nyt badeværelse for dig, og så er NBT et oplagt valg af murerfirma.
Søger du et dygtigt murerfirma til at udføre nyt badeværelse for dig, og så er NBT et oplagt valg af murerfirma.
Søger du et dygtigt murerfirma til at udføre nyt badeværelse for dig, og så er NBT et oplagt valg af murerfirma.

NBT er erfarent byggefirma med stor alsidighed og fleksibilitet

NBT kan også mon­tere nyt køkken for dig, hjælpe dig når du skal bygge til og give dig et rimeligt byggetil­bud, og kan ligeledes hjælpe dig ved bygn­ingsren­over­ing eller ved opførsel af f.eks. bolig­byg­geri såsom hus­byg­geri eller erhvervs­byg­geri. Hvis du har behov for NBTs råd­givn­ing og eksper­tise inden­for for­sikringsskad­er, er NBT dig ligeledes behjælpelig under hele processen.

 

NBT kan også råd­give dig om hånd­værk­er­fradrag, og om hvad koster en tilbygn­ing, ind­beretning hånd­værk­er­fradrag og meget andet, så du skal bare bede NBT om råd­givn­ing, så snart du har spørgsmål. Så vil NBT gøre alt, hvad der står i vores magt for at besvare dine spørgsmål. Såfremt NBT ikke har alle svarene på stående fod, vil NBT under­søge tin­gene og herefter vende tilbage til dig med alle svarene, for NBT gør ikke noget halvh­jertet. Der skal være orden i alle forhold.