Om NBT v/Jesper Rynkeby

Vi er et pri­vate­jet fir­ma, som blandt andet løs­er opgaver som mur­er, og virk­somhe­den kan løse mange forskel­lige opgaver — f.eks. opgaver med belægn­ing, flisear­be­jde, betongulv, ren­over­ing af bade­værelse, bil­lig iso­ler­ing, ombygn­ing, boligbyggeri/erhvervsbyggeri, byg som­mer­hus, byg nyt m.m.

Læs mere

NBT v/Jesper Rynkeby – Vi gør kvalitetsbyggeri til en selvfølge
NBT v/Jesper Rynkeby – Vi gør kvalitetsbyggeri til en selvfølge

Murerarbejde
– når det udføres med stolthed

NBT udfør­er som erfar­ent bygge­fir­ma diverse mur­erar­be­jde som for eksem­pel lægn­ing af betongulv, flisear­be­jde, bil­lig iso­ler­ing og bil­lig gul­vi­so­ler­ing, hul­rum­siso­ler­ing, fugn­ing af murværk, pud­sning af væg, pud­sning af hus og mange andre opgaver.

Læs mere

Stor erfaring i dansk byggeri med
store og mindre opgaver

NBT har som erfar­ent bygge­fir­ma i mange år udført bygge­pro­jek­ter som for eksem­pel udskift­ning af vin­duer og døre, udført repa­ra­tioner og vedlige­hold­else, for­sikringsskad­er, bygn­ingsren­over­ing, mon­ter­ing af udestue, efter­iso­ler­ing, gul­vi­so­ler­ing, iso­ler­ing af loft, mon­ter­ing af nyt køkken m.m. for vores mange kunder.

Læs mere