Privat Renovering

Her er et lille udsnit af de ren­overinger, til- og ombygninger, vi har lavet igen­nem tiden, stort som småt.

Løkken

 

Facaderen­over­ing
Huset er blevet facadeisol­eret og derefter pud­set op, samt ren­over­ing af udvendig trappe.

 

Er der yderlige spørgsmål til dette eller en af de neden­stående byg­gerier, er de meget velkom­men til at kon­tak­te:

 

Jes­per Rynke­by
Tlf.: 40 75 80 50

Svanelunden i Hjørring

 

Diverse ren­overinger og tilbygninger i området omkring Svanelun­den.

Tilbygninger i Hjørring

 

Diverse tilbygninger i Hjør­ring området.